Marketing i reklama Nowoczesne zarządzanie kosztami przy pomocy systemu EBI24

Nowoczesne zarządzanie kosztami przy pomocy systemu EBI24

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych narzędzi zarządczych, takich jak system EBI24 możemy w prosty sposób dokumentować, księgować i archiwizować każde zdarzenie gospodarcze, skutecznie kontrolując finanse w firmie.

Zarządzanie finansami w firmie to zadanie wymagające świadomego planowania i ciągłej kontroli. Aby móc skutecznie planować przychody, monitorować koszty i dbać o dyscyplinę finansową potrzebna jest dobra organizacja pracy.

Niezależnie od wielkości firmy i charakteru prowadzonej działalności ręczne zarządzanie finansami w tradycyjny sposób wymaga znacznych nakładów pracy i stanowi znaczne obciążenie dla właściciela firmy oraz osób zajmujących się finansami i księgowością.

Wysyłka i odbiór dokumentów księgowych na poczcie, ręczne sprawdzanie zgodności odebranych faktur z wysłanymi zamówieniami i wprowadzenie dokumentów do systemu księgowego, ręczne generowanie płatności bankowych na podstawie danych kont zawartych na fakturach, czy choćby weryfikacja nadesłanych kont bankowych celem wykrycia zmian w numerach kont lub fałszywych faktur to tylko niektóre z niedogodności.

 

EBI24

Dzięki EBI24 proces zarządzania kosztami przebiega dużo prościej, a wszystkie operacje, takie jak wystawianie, wysyłka i korygowanie  zamówień, rachunków i faktur, następują drogą elektroniczną umożliwiając pełną kontrolę nad całym procesem. Jednak oszczędność czasu i pracy oraz dostępność 24h/7 to niejedyne zalety systemu EBI24. Co jeszcze zyskujemy?

•    Unikanie pomyłek wynikających z błędnie wystawionych faktur, czy niepoprawnie wprowadzonych numerów kont

System automatycznie łączy odebrane faktury z zamówieniami i dokonuje porównania obu dokumentów. Dzięki EBI24 automatyczne wykrywane są sytuacje, gdy faktura nie pokrywa się z zamówieniem lub gdy kolejne faktury od tego samego odbiorcy przychodzą z innym kontem.

•    Przejrzystość kosztów
Dzięki systemowi EBI24 ewidencja kosztów staje się bardziej klarowna. Możliwość przypisania wydatków do generujących ją podmiotów, przyporządkowanie kosztów i przychodów do projektów czy kontrahentów sprawia, że możemy z łatwością sprawdzić, który projekt jest najbardziej zyskowny, a który nie przełożył się na zaplanowane zyski.

•    Stały monitoring i analiza wyniku finansowego
Manualne tworzenie zestawień finansowych jest pracochłonne. Łatwiej również o pomyłki, wynikające choćby z ręcznego wprowadzania danych. W przypadku systemu EBI24 mamy możliwość tworzenia zaawansowanych raportów w czasie rzeczywistym, co ułatwia analizę i usprawnia proces decyzyjny.

•    Łatwiejsza dbałość o płynność i dyscyplinę finansową
Elektroniczny dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i urządzenia, 24h na dobę sprawia, że zarówno te najnowsze jak i historyczne dokumenty finansowe są zawsze pod ręką, bez potrzeby kontaktu z księgowością. Elastyczny system kontroli bezpieczeństwa sprawia, że każdy pracownik może otrzymać dostęp do tych dokumentów, które są mu potrzebne do pracy.

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl