Finanse Finanse szpitali pozostają bez kontroli?

Finanse szpitali pozostają bez kontroli?

Aż w 63 proc. szpitali powiatowych, podmiot tworzący nie monitoruje średnich terminów płatności. Dla szpitali marszałkowskich wskaźnik ten wynosi 25 proc. Natomiast ministerstwa i akademie medyczne w 100 proc. monitorują średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ – wynika z badania Związku Pracodawców Stratera MED.

Według badania 58 proc. Podmiotów Tworzących monitoruje średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ. – Z badania wynika, że w zależności od tego kto jest właścicielem, podmiotem tworzącym zależy jak dba o finanse szpitala – mówi newsrm.tv Paweł Woźniak, członek zarządu Związku Pracodawców Stratera MED.

Jak wynika z badania najrzadziej na terminowość pokrywania zobowiązań szpitali wpływają powiaty – tylko co piąty. Województwa oddziałują na regulowanie zobowiązań w 45 proc. podległych szpitali. Terminy płatności podległych szpitali w pełni monitorują jedynie Ministerstwa i Akademie Medyczne. Podmioty samorządowe przywiązują do tego dużo mniejszą wagę.

Kontrolowanie finansów w szpitalach

Analiza danych dowodzi, że podmioty tworzące wykazują jeszcze mniejsze zainteresowanie terminowością regulowania swoich zobowiązań przez podległe im szpitale. Najgorzej to wygląda w przypadku szpitali należących do powiatów, potwierdza to również analiza zgód na cesję. – dodaje Paweł Woźniak.

Z badania wynika, że zgody na cesję najchętniej przyznają Urzędy Marszałkowskie. Co czwarty szpital taką zgodę uzyskuje. Największą wartość udzielonych zgód w latach 2011-2015 uzyskały szpitale MON-u i Uniwersyteckie. Najmniejszą wartość udzielanych zgód generują szpitale powiatowe. Należy jednak pamiętać, że ciężko porównywać wielkie jednostki z mniejszymi podmiotami – podkreśla Paweł Woźniak.

Źródło: newsrm.tv

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl