Prawo i praca Jakie korzyści biznesowe wynikają z poprawy BHP w miejscu pracy?

Jakie korzyści biznesowe wynikają z poprawy BHP w miejscu pracy?

W czasach dynamicznej i silnej konkurencji na rynku należy pamiętać, że złe zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy kosztuje. Co więcej, studia przypadków pokazują, że właściwe kierowanie obszarem BHP w firmie jest powiązane z poprawą wydajności i rentowności. Audytor BHP i kierownictwo muszą więc działać wspólnie, by wypracować najlepszą strategię działania. Dlaczego jest to ważne?

BHP nie dotyczy tylko pracowników 

Wszyscy, od pojedynczych pracowników po krajowe systemy opieki zdrowotnej, przegrywają w przypadku zaniedbania zasad BHP.  

Dlatego audytor BHP i inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie powinny stosować najlepsze praktyki i wykorzystywać je jako jeden ze sposobów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre kraje wprowadzają strategie profilaktyczne, które mają zapobiegać wypadkom. Silna strategia krajowa prowadzi do wielu korzyści, takich jak: 

 • zwiększona produktywność poprzez zmniejszenie liczby urlopów chorobowych, 
 • obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, 
 • utrzymanie starszych pracowników w zatrudnieniu, 
 • stymulowanie bardziej wydajnych metod pracy i technologii, 
 • zmniejszenie liczby osób, które muszą skracać godziny pracy, aby opiekować się członkiem rodziny. 

Osoby, które chcą ukończyć kurs na audytora BHP, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/

Korzyści dla biznesu 

Współpraca audytora BHP z kierownictwem przekłada się na większe zyski. Badania szacują, że na każdą złotówkę zainwestowaną w BHP zwracają się ponad dwa złote. 

Korzyści ekonomiczne wynikające z wysokiego poziomu BHP dla dużych i małych firm są znaczące. Odpowiednio prowadzone BHP: 

 • poprawia wydajność pracowników, 
 • zmniejsza wypłaty odszkodowań, 
 • spełnia wymagania kontrahentów z sektora publicznego i prywatnego. 

Firmę, która ma jasną strategię w zakresie BHP, można rozpoznać po: 

 1. szkoleniach z zakresu BHP dla wszystkich pracowników
 2. zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich zatrudnionych
 3. jasnej komunikacji na temat niebezpieczeństw związanych w pracą na danym stanowisku
 4. wyposażeniu pracowników w odzież ochronną (oczywiście dotyczy to stanowisk, gdzie jest ona wymagana) i środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne)
 5. promowaniu porządku na stanowisku pracy 
 6. widocznym oznakowaniu niebezpiecznych miejsc w zakładzie pracy oraz umieszczeniu innych znaków informacyjnych 
 7. promowaniu zasad BHP wśród pracowników, między innymi poprzez konkursy na jak najdłuższe okresy bez wypadku, itp. 

Artykuł zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl