Prawo i praca Tłumacz przysięgły języka niemieckiego - rzetelność jest gwarancją bezpieczeństwa firmy

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego - rzetelność jest gwarancją bezpieczeństwa firmy

Działalność wielu polskich firm wykracza dalece poza granice kraju. Coraz więcej podmiotów gospodarczych importuje towary lub eksportuje swoje produkty do krajów niemieckojęzycznych. Także przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności handlowej coraz częściej utrzymują z ich przedstawicielami inną formę relacji biznesowych. W takiej sytuacji naturalne jest, że firma musi korzystać z usług profesjonalnego tłumacza. Mając na uwadze konieczność obniżania kosztów działalności, wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę w tym zakresie z firmami zewnętrznymi. W tym miejscu pojawia się jednak istotny dylemat - wybrać tańszego wykonawcę czy zlecić usługę tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego? Rozbijmy ten problem na czynniki pierwsze, by znaleźć najtrafniejszą odpowiedź.

Tłumaczenie uwierzytelnione nie jest niezbędne w każdej sytuacji

Na wstępie trzeba wspomnieć, że tłumaczenia uwierzytelnionego pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty mające moc prawną, które muszą ją zachować także po przełożeniu ich treści na język obcy:umowy o charakterze wiążącym,dokumenty pracownicze, jak choćby świadectwa pracy,dokumentacja rejestrowa,dokumentacja rejestracyjna pojazdów mechanicznych,dokumenty poświadczające homologację lub wypis z homologacji,dokumentacja ubezpieczeniowa,dokumentacja bankowa,zaświadczenia.

Uwierzytelnienia nie wymagają natomiast:dokumenty ofertowe,faktury pro forma,materiały marketingowe i reklamowe,dokumentacja z zaleceniami użytkowymi,instrukcje obsługi,specyfikacje techniczne,treści zawarte na etykietach i opakowaniach.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że powyższej listy nie można traktować jako obowiązującej! Wynika to z różnic w regulacjach prawnych obowiązujących na poszczególnych rynkach i specyfiki występujących między podmiotami relacji biznesowych. Może się bowiem zdarzyć, że kontrahent będzie wymagał przysięgłego tłumaczenia nawet składu danego produktu. To pierwszy aspekt przemawiający za nawiązaniem współpracy z tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, ale nie jedyny.

Tłumaczenie przysięgłe to gwarancja rzetelności

Duży popyt na usługi tłumaczenia sprawia, że coraz więcej osób świadczy pracę w tym zakresie, często oferując bardzo atrakcyjne stawki. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że tłumaczenie przysięgłe różni się od nieuwierzytelnionego nie tylko imienną pieczątką tłumacza. Przede wszystkim, nie każdy może zostać tłumaczem przysięgłym. Wpis na ministerialnej liście wymaga spełniania ściśle określonych kryteriów prawnych i zdania egzaminu państwowego. W praktyce oznacza to, że w odróżnieniu od freelancerów, tłumacz przysięgły musi nie tylko bezbłędnie władać językiem obcym, ale także znać wszelkie zagadnienia prawne towarzyszące jego pracy i, co najważniejsze, przestrzegać ich na każdym etapie swojej działalności. Nie można bowiem zapominać, że każdy tłumacz przysięgły odpowiada zawodowo za efekty swojej pracy. W praktyce oznacza to, że popełnione błędy mogą w tym przypadku skutkować nawet utratą prawa do wykonywania zawodu. Od tłumaczy przysięgłych należy zatem oczekiwać, że swoją pracę wykonają w sposób rzetelny. Jeśli szukasz profesjonalnego tłumaczenia języka niemieckiego? Wejdź na https://alingua.pl/tlumaczenia-niemiecki/

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważna jest dokładność przekładu i nie dotyczy to wyłącznie dokumentacji o charakterze prawnym. Łatwo wyobrazić sobie skutki, jakie mogą pociągnąć za sobą błędy popełnione w tłumaczeniu choćby zwykłej etykiety produktu. Utrata zaufania kontrahenta z pewnością okaże się bardzo kosztowna, a jeżeli mówimy o partnerze strategicznym, może przesądzić nawet o zniknięciu z rynku. Żaden przedsiębiorca nie może sobie na to pozwolić i właśnie dlatego translację w każdym przypadku warto zlecać osobie, która może ją uwierzytelnić swoją pieczęcią i własnoręcznym podpisem.

Co jeszcze jest ważne?

Wybierając współpracownika w zakresie tłumaczenia, warto postawić na firmę oferującą kompleksowy zakres usług. Tłumaczenie oficjalnych dokumentów to jedno, ale profesjonalista powinien podjąć się też przekładu każdej innej treści, z zachowaniem właściwego wydźwięku i języka dostosowanego do zawartego w niej przekazu. Co jeszcze? Tłumaczenie ustne. W wielu biznesowych sytuacjach, taka usługa jest na wagę złota. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której przedstawiciele firmy muszą być obecni na oficjalnym bankiecie, przedsiębiorca wysyła pracowników na zagraniczne szkolenie lub musi zgłosić się do zagranicznego urzędu.

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl