Finanse Ubezpieczenia w finansach

Ubezpieczenia w finansach

W nowoczesnej gospodarce siłą napędową jest pieniądz, a konkretnie jego przepływ pomiędzy kontrahentami. Jednak wszelkiego rodzaju działalność, szczególnie biznesowa, niesie za sobą szereg zagrożeń związanych jej prowadzeniem. Może to być np. niewypłacalność kontrahenta lub utrata dochodu spowodowana zdarzeniami losowymi. Przed takimi problemami skutecznie chroni dobrze dobrane ubezpieczenie.

Czym jest ubezpieczenie finansowe?

Jest to rodzaj zabezpieczenia zaliczanego do majątkowych i dotyczy pewnych grup zagrożeń, związanych z szeroko pojmowanymi finansami. Przede wszystkim są to ubezpieczenia różnego rodzaju ryzyk finansowych, wśród których najpopularniejsza jest chyba opcja od utraty pracy lub stałego źródła dochodów. Inne ubezpieczenia zaliczane do tej grupy to ubezpieczenie od niewystarczającego dochodu, stosowane w działalności biznesowej ubezpieczenia od utraty zysków, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, stałych wydatków ogólnych czy stosowane np. w rolnictwie lub budownictwie ubezpieczenie od złych warunków atmosferycznych. Ponadto, popularne są również ubezpieczenia różnego rodzaju kredytów i wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe.

Czym cechują się ubezpieczenia finansowe?

Ubezpieczenia finansowe są silnie powiązane z gospodarką, a w szczególności z sektorem finansowym. To szczególnie ścisłe powiązanie widać, kiedy zestawi się je z cyklami koniunktury. W warunkach pogorszenia nastrojów w gospodarce często dochodzi do niemożności spełnienia zobowiązań przez kontrahentów, np. skutecznego wyegzekwowania opłat za usługi lub towary. Ubezpieczenia finansowe okazują się szczególnie przydatne właśnie wtedy.

Inną cechą ubezpieczeń finansowych jest indywidualne podejście do ryzyka. Zawierane umowy dotyczą określonych podmiotów czy typu transakcji i są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami klienta i ubezpieczyciela. Stosowana się tutaj ciągłą analizę ryzyka, obejmującą także okres po zawarciu umowy i prowadzone w tym czasie umowy i transakcje. Dlatego, szukając ubezpieczenia transakcji finansowych dla firmy, warto najpierw podeprzeć się pomocą w postaci odpowiedniej wyszukiwarki ofert np. https://wygodnie.pl/

Wyszukiwanie i negocjacja najlepszej oferty jest szczególnie ważna – w ubezpieczeniach finansowych nie stosuje się zazwyczaj taryfy składek, ponieważ indywidualne podejście do każdej z umów utrudnia użycie stosowanych w ubezpieczeniach metod statystycznych i algorytmów matematycznych automatyzujących pracę. Dlatego zawieraniem ubezpieczeń finansowych zajmują się wyspecjalizowane firmy, zwane towarzystwami asekuracyjnymi, które muszą spełniać szereg warunków pozwalających na skuteczną działalność w tej dziedzinie. Są to m.in. odpowiednio zarządzane bazy informacji finansowej dla poszczególnych przedsiębiorstw, branż, a nawet krajów. Bazy te często powiązane są z bazami innych podmiotów, np. banków, towarzystw, czy też agencji informacji gospodarczych. Ponadto, wymagana jest stojąca na wysokim poziomie umiejętność oceny ryzyka ekonomicznego, procedury działania w razie zagrożenia niewypłacalnością podmiotów gospodarczych oraz skuteczny system windykacji należności.

Dobrze dobrane ubezpieczenie finansowe pozwala na sprawne działanie przedsiębiorstwa, szczególnie w tych branżach, w których to udzielony kredyt stanowi podstawowy warunek przeprowadzenia transakcji.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl