Finanse Fundusze inwestycyjne bez podatku Belki - IKE i IKZE

Fundusze inwestycyjne bez podatku Belki - IKE i IKZE

Oszczędzanie na emeryturę w III filarze możliwe jest m.in. w IKE i IKZE. Zyski z tych funduszy emerytalnych nie są objęte podatkiem Belki. Podatek trzeba zapłacić tylko wtedy, jeśli pieniądze wypłaci się przed spełnieniem warunków określonych w umowie.

Podatek Belki to podatek od zysków kapitałowych. Wynosi od 19 procent i jest pobierany od uzyskiwanych odsetek. Objęte podatkiem Belki są m.in. odsetki od lokat bankowych, od pożyczek, od papierów wartościowych, dywidendy, przychody z funduszy inwestycyjnych czy innego rodzaju przychody wynikające z inwestycji kapitału. Podatek Belki nie obejmuje m.in. IKE ani IKZE.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne IKE to rodzaj funduszu emerytalnego. Wykorzystuje takie narzędzia finansowe jak fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe, ubezpieczenie na życie, rachunek maklerski oraz dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w powszechnych towarzystwach ubezpieczeń. Gromadzone środki są po spełnieniu warunków umowy wypłacane jednorazowo lub w comiesięcznych transzach – zależnie od ustaleń.

IKE to nie świadczenie dożywotnie. Pieniądze wypłacane są przed określony okres. Wysokość wypłat zależy od zgromadzonych środków. IKE można otworzyć w każdej chwili. Wpłaty są dobrowolne, zwykle ich minimalna wysokość bywa określana w warunkach umowy. Natomiast maksymalna suma wpłat w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty określonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2018 roku to 13329 złotych.

Zyski z IKE z reguły nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.

IKZE – Indywidualna Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE od IKE różni się tylko pod dwoma względami – maksymalnej rocznej sumy wpłat oraz wypłaty środków przed spełnieniem warunków umowy. Środki są tak samo dostępne jak w IKE, jednak przedwcześnie można wypłacić je tylko w całości. Posiadacze IKZE mają ograniczenie sumy rocznych składek do 5331,60 złotych.

Dodatkową korzyścią z posiadania IKZE jest możliwość odliczenia kwoty rocznych wpłat od dochodu (podstawy opodatkowania).

Kiedy trzeba zapłacić podatek Belki od IKE i IKZE?

Zasadniczo oba produkty – IKE i IKZE – zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Dotyczy to jednak wyłącznie tych przypadków, w których umowa jest wypełniana zgodnie z jej zapisami. Jeśli posiadacz IKE lub IKZE spełni warunki określone w umowie i wypłaci zgromadzone środki, pieniądze te nie zostaną objęte podatkiem Belki.

Dziewiętnastoprocentowy podatek zobowiązani są zapłacić ci posiadacze IKE lub IKZE, którzy postanowią wypłacić pieniądze wcześniej.

Środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego mogą zostać wypłacone w dowolnym momencie. Z IKE można wypłacić dowolną część środków, ale IKZE umożliwia wypłatę wyłącznie wszystkich zgromadzonych na nim pieniędzy na raz.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl