Finanse Jak wygląda procedura wzięcia pożyczki online?

Jak wygląda procedura wzięcia pożyczki online?

Wniosek o pożyczkę internetową można złożyć bez wychodzenia z domu. Cała procedura odbywa się za pośrednictwem internetu. Pożyczkobiorca powinien być obywatelem polskim, który ukończył 21 lat, ma aktywny numer telefonu i rachunek bankowy.

Pożyczka online – zalety

Pożyczki online to prosty sposób na uzyskanie dodatkowych pieniędzy i zwiększenie domowego budżetu. Wybierając instytucję, w której chce się wnioskować o chwilówkę, warto zwrócić uwagę na jej wiarygodność. Powinna być wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych, dzięki czemu można mieć pewność, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jej pracownicy powinni traktować klienta priorytetowo i udzielać mu wyczerpujących informacji w razie potrzeby. Umowa pożyczki jest zwykle dostępna na stronie internetowej firmy. Jej zapisy są jasne i łatwe do zrozumienia. To istotne, bowiem jest ona dokumentem regulującym zasady, na których podstawie pożyczka jest udzielana. W umowie bądź załącznikach dołączonych do niej (np. w tabeli prowizji i opłat) są też wyjaśnione kwestie dotyczące opłat. Kolejną zaletą instytucji udzielających chwilówek online jest elastyczność. To klienci samodzielnie wybierają termin spłaty i kwotę, jaką chcieliby pożyczyć. Z reguły czas na uregulowanie zobowiązania to około 30 dni przy pierwszej pożyczce. Może być nieco dłuższy i wynosić 45-60 dni, w przypadku stałych klientów. Natomiast dostępna wysokość pożyczki mieści się w przedziale 200-5000 zł. Warto wspomnieć, że decyzja o przyznaniu pożyczki jest wydawana już po kilkunastu minutach od złożenia wniosku na stronie pożyczkodawcy.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby dostać pożyczkę online

Aby dostać chwilówkę online, należy mieć od 21 do 73 lat. Niektóre instytucje parabankowe pożyczają także osobom, które ukończyły 18 lat. Konieczne jest polskie obywatelstwo i – często, choć nie zawsze – niefigurowanie w rejestrach dłużników. Pożyczkodawca zwraca też uwagę na to, czy potencjalny klient ma możliwość spłaty zobowiązania, tzn. czy jest aktualnie zatrudniony lub ma inne źródło stałego dochodu.

Kwota i termin pożyczki online

Pierwszy krok przed wypełnieniem formularza pożyczki online to wybór kwoty i terminu spłaty. Można to zrobić za pomocą suwaka dostępnego na stronie internetowej instytucji pozabankowej. Pierwsza chwilówka jest dostępna w mniejszej kwocie niż kolejne. Jednakże jest zazwyczaj darmowa, tzn. nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, takimi jak prowizja i odsetki.

Dane niezbędne do rejestracji na stronie instytucji pozabankowej

Do rejestracji na stronie internetowej pożyczkodawcy potrzeba danych imiennych, a także aktywnego numeru telefonu komórkowego. Należy też potwierdzić swoją tożsamość, wykonując przelew weryfikujący dane. Powinien być przesłany z konta założonego na nazwisko osoby ubiegającej się o pożyczkę. Jego wysokość to zwykle symboliczne 0,01 zł. Po takim potwierdzeniu konto zostanie założone, a pożyczkobiorca otrzyma tymczasowe hasło do zalogowania się na stronie internetowej. Jego login to najczęściej numer PESEL. Po zalogowaniu się należy wypełnić prosty wniosek o pożyczkę. Decyzję o jego przyznaniu otrzymuje się za pośrednictwem SMS-a lub na adres e-mail.

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl