Biznes i Szkolenia Firma windykacyjna – jak działa i czym się zajmuje?

Firma windykacyjna – jak działa i czym się zajmuje?

Często się zdarza, że firmę windykacyjną utożsamiamy z komornikiem, tymczasem są to dwie odmienne instytucje o zupełnie innych zadaniach. Czym zatem zajmują się firmy windykacyjne i w jakim celu mogą się kontaktować z osobami, które zmagają się z zadłużeniem? Oto najważniejsze informacje.

Aby zrozumieć cel działania firmy windykacyjnej, warto najpierw dowiedzieć się, czym jest sama windykacja. To forma mediacji między dłużnikiem a wierzycielem, prowadząca do polubownego rozwiązania problemu. Windykacja nie jest działaniem prowadzonym pod przymusem prawa (tym różni się od egzekucji komorniczych) i opiera się na dialogu z osobą zadłużoną. Firma windykacyjna zatem dąży do odzyskania pieniędzy z tytułu obsługiwanej przez siebie wierzytelności, ale tam, gdzie to możliwe, korzysta z ugodowych metod.

Firma windykacyjna działa nie tylko w imieniu klienta

Firmy windykacyjne, które działają na polskim rynku, mogą funkcjonować dwutorowo. Z jednej strony – mogą się zajmować obsługą długów na zlecenie wierzycieli i działać w ich imieniu. Mogą jednak również bezpośrednio zarządzać wierzytelnościami, przejmując pełnię praw do nich. Ta druga sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy wierzyciel pierwotny, taki jak bank, operator komórkowy czy inny podmiot zmagający się z długami swoich klientów, odsprzeda swoje zadłużenia firmie windykacyjnej, takiej jak ULTIMO. Od tego momentu to ona będzie prowadziła wszystkie działania zmierzające do spłacenia zobowiązań przez osobę zadłużoną.

Czy przejęcie wierzytelności przez firmę windykacyjną to zła wiadomość dla dłużnika?

Wręcz przeciwnie, najczęściej to dla dłużnika bardzo dobra informacja i wielka szansa na polubowne rozwiązanie problemu. Firma windykacyjna zawsze jest otwarta na to, aby podpisać z osobą zadłużoną rozsądną ugodę: taką, która pozwoli spłacać zobowiązanie na nowych warunkach, niestwarzających dłużnikowi dodatkowych problemów. Wystarczy, że klient firmy windykacyjnej zdecyduje się podjąć rozmowę o swoim zadłużeniu i zgodzi się na wspólnie wypracowaną wysokość miesięcznych rat. Wówczas ma szansę na to, aby:

  • uniknąć kosztownego i stresującego postępowania sądowego, a w konsekwencji – przymusowej egzekucji komorniczej
  • regulować swoje zadłużenie krok po kroku, w niewielkich ratach, wynoszących zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie
  • powoli, ale skutecznie pozbyć się ciążących na nim długów i negatywnej historii kredytowej.

Warto przy tym podkreślić, że firma windykacyjna:

  • nie pobiera za swoje czynności żadnych dodatkowych opłat – jedyne koszty, jakie mogą się pojawić na drodze polubownej, to, poza zasadniczym długiem, regulowane ustawowo odsetki od nieterminowej spłaty
  • oferuje osobom zadłużonym kompleksową pomoc – obejmuje ona doradztwo ekspertów finansowych w kwestii zarządzania budżetem, a także możliwość podpisania dogodnej ugody
  • daje szerokie możliwości nawiązania kontaktu – nie tylko telefonicznego czy listownego, ale także online, dzięki czemu ugodę można podpisać w kilka minut.

Jak widać, nie taka straszna firma windykacyjna, jak ją malują. Jeśli więc masz długi, a doradca takiej firmy próbuje się z tobą skontaktować, wykorzystaj tę szansę, aby móc się porozumieć na rozsądnych warunkach.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl