Finanse Co powinna zawierać umowa pożyczkowa?

Co powinna zawierać umowa pożyczkowa?

W umowie pożyczkowej powinny się znaleźć dane jej stron, przedmiot i czas trwania umowy. Istotne są zapisy związane z kosztami pożyczki oraz zasadami jej spłaty, także przed lub po wyznaczonym terminie. Równie ważne są informacje o zasadach odstąpienia, reklamacji i wypowiedzenia umowy. Niezbędne elementy to podpisy obu stron.

Strony umowy

Szybka pożyczka przez internet jest udzielana przez pożyczkodawcę pożyczkobiorcy. W umowie powinny się znaleźć dane stron, takie jak pełna nazwa, adres NIP, KRS i REGON firmy, a także imię i nazwisko, adres oraz kontakt do pożyczającego pieniądze.

Przedmiot i czas trwania umowy

W umowie należy wpisać także wysokość chwilówki i termin, w którym powinna ona zostać spłacona. Od tego, na jaki czas została wzięta pożyczka, zależy wysokość związanych z nią opłat. Firmy pozabankowe pożyczają pieniądze na okres od 30 dni nawet do 12 miesięcy. Ważne jest też, by na umowie znalazły się data i miejsce jej sporządzenia.

Koszty pożyczki

Następnym niezbędnym elementem dokumentacji związanej z pożyczką online są jej koszty. W ich skład wchodzą odsetki oraz sposób i termin ich płatności. Równie istotne są: ewentualne ubezpieczenie, prowizja oraz marża, którą pobierają pożyczkodawcy. Inne opłaty, tzw. dodatkowe, także powinny zostać uwzględnione w umowie.

Zasady spłaty

Pożyczkobiorca ma prawo do poznania zasad spłaty podjętego zobowiązania. Może to być spłata jednorazowa bądź podzielona na raty. W umowie powinny znaleźć się informacje na temat wcześniejszego oddania pożyczonych pieniędzy. Ważne jest czy istnieje taka możliwość, a jeśli tak - czy wiąże się z dodatkowymi opłatami. Kolejne niezbędne elementy dokumentacji to zasady postępowania w przypadku problemów ze spłatą chwilówki.Należą do nich: przedłużenie terminu na oddanie pieniędzy, pożyczka refinansująca lub rozłożenie pozostałej płatności na raty. Pożyczkobiorca ma też prawo do tego, aby poznać konsekwencje nieterminowej spłaty.

Odstąpienie, reklamacja i wypowiedzenie

W umowie pożyczkowej powinny znaleźć się punkty dotyczące możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim pożyczkobiorca ma na to 14 dni. Jeśli to pożyczający nie spełnia warunków określonych w umowie, pożyczkodawca może ją zerwać. Taka informacja również musi być zapisana w dokumencie zawieranym przy pożyczaniu pieniędzy. Równie ważny jest zapis dotyczący reklamacji: sposób jej zgłaszania i rozpatrywania. W umowie powinny się też znaleźć dane dotyczące jej wypowiedzenia.

Inne elementy umowy

Kolejne elementy dokumentacji pożyczkowej to sposób zabezpieczenia spłaty, np. poręczenie lub weksel. Nie jest to konieczny zapis. Na umowie muszą się natomiast znaleźć podpisy obu stron. W innym przypadku staje się ona bowiem nieważna.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl