Biznes i Szkolenia Czy polski biznes pamięta o środowisku?

Czy polski biznes pamięta o środowisku?

Smog to tylko wycinek problemu, jakim jest zanieczyszczenie środowiska, do którego przyczyniają się zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Polskie firmy zazwyczaj lekceważą ryzyko spowodowania szkody środowiskowej.Odpowiednio dobrane ubezpieczenie środowiskowe ułatwia przedsiębiorcy likwidację skażenia i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów.

Alarmy smogowe ponownie zwróciły uwagę społeczeństwa na problem zanieczyszczenia środowiska. Mimo że w tym przypadku głównymi sprawcami są właściciele gospodarstw domowych, nie można zapominać o wpływie podmiotów gospodarczych na jakość otoczenia naturalnego – nie tylko na stan powietrza, ale też ziemi czy wody. Niestety polscy przedsiębiorcy rzadko zwracają uwagę na aspekt bezpieczeństwa ekologicznego prowadzonych działań. Według przygotowanego przez AON raportu Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce, zagrożenie zanieczyszczenia środowiska umieścili oni dopiero na 41. pozycji wśród najważniejszych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością biznesową. W rankingu globalnym kwestia ta zajęła 21. miejsce na liście.

Kosztowny wypadek kolejowy

Problem dbałości o środowisko dotyczy wszystkich firm, ale w szczególności tych, które w prowadzonej działalności wykorzystują materiały niebezpieczne i toksyczne. Oprócz dopasowania swoich procedur do odgórnych norm i zasad postępowania, niejednokrotnie wprowadzają dodatkowe, restrykcyjne przepisy wewnętrzne. Niestety nawet najlepsze zabezpieczenia czasem zawodzą w obliczu niemożliwych do przewidzenia sytuacji.

Jednym z najgłośniejszych przykładów wypadku przemysłowego, który zniszczył ekosystem był wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej z platformy wiertniczej BP. Skutki zdarzenia z 2010 r. są odczuwalne do dziś, a akcja oczyszczania, kary i odszkodowania pochłonęły ponad 42 miliardy dolarów. Równie głośnym zdarzeniem było zatonięcie w 2002 r. tankowca „Prestige” w Zatoce Biskajskiej. Na pokładzie znajdowało się 70 tys. ton ciężkiego oleju napędowego. W wyniku wycieku ucierpiało nie tylko wybrzeże Hiszpanii, ale także tereny nadmorskie Portugalii i Hiszpanii.

– Przykładem takiego zdarzenia w Polsce może być niedawna katastrofa kolejowa, w wyniku której doszło do wycieku szkodliwej substancji i skażenia gruntu. Zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie firma została zobowiązana do przywrócenia odpowiedniego stanu biologicznego zanieczyszczonego obszaru.W porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ustalono zakres niezbędnych prac oraz ich koszt. Dotychczas na przywrócenie równowagi naturalnej sprzed wypadku przeznaczono prawie 3 mln zł. Kwota ta może jednak jeszcze wzrosnąć w najbliższych latach, jeżeli dyrekcja wyda decyzję administracyjną wskazującą konieczność dalszych działań. Ponieważ firma zobowiązana do naprawy szkody posiada odpowiednie ubezpieczenie, wszystkie koszty zostaną pokryte w ramach polisy – mówi Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Ochrona środowiska

Jak zlikwidować skażenie i nie zrujnować przedsiębiorstwa

Przedstawiona powyżej sytuacja nie odbiła się negatywnie na płynności firmy dzięki temu, że podejmowane przez nią działania były objęte ochroną zapewnioną przez specjalną polisę środowiskową. Wydawać by się mogło, że wystarczającym zabezpieczeniem byłaby polisa OC z dodatkową klauzulą obejmującą szkody w środowisku. Należy jednak pamiętać, że tak skonstruowana ochrona zabezpiecza jedynie odpowiedzialność sprawcy wobec poszkodowanych. Aby zapewnić firmie kompleksową ochronę warto zapoznać się z dedykowanymi takim szkodom rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Bowiem w przypadku spowodowania zanieczyszczenia środowiska sprawca podlega nie tylko odpowiedzialności cywilnej, ale również administracyjnej związanej z koniecznością przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody.

– Wybierając odpowiednią polisą trzeba przeanalizować wiele czynników. Kluczową sprawą jest należyte rozpoznanie ryzyka i odpowiednie oszacowanie sumy ubezpieczenia. Branża brokerska ma wypracowane modele ochrony nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach i potrafi je dopasowywać do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, niezależnie od branży i skali jego działalności. Przyczynia się do tego wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód i znajomość różnych klauzul zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe – dodaje Łukasz Zoń.

Wydawać by się mogło, że jest to rozwiązanie skierowane wyłącznie do takich gałęzi gospodarki jak przemysł ciężki, chemiczny czy gospodarka odpadami. Warto jednak pamiętać, że brzemienne w skutkach skażenie mogą spowodować również wyciek substancji sieci technologicznych, oleju silnikowego czy awaria klimatyzacji.

Polisa środowiskowa zapewnia pokrycie kosztów obecnych oraz przyszłych związanych z:

§ odszkodowaniami dla stron trzecich, ale również,

§ oczyszczeniem terenu objętego skażeniem,

§ przywróceniem równowagi ekologicznej skażonego terenu,

§ postępowaniami administracyjnymi i prawnymi,

§ stratami własnymi.

Źródło: newsrm.tv

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl