Finanse Kalkulator wynagrodzeń a rodzaj umowy

Kalkulator wynagrodzeń a rodzaj umowy

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem pozwalającym na obliczenie wynagrodzenia netto, wynagrodzenia brutto oraz całościowego kosztu zatrudnienia, ponoszonego przez pracodawcę. Podstawowym warunkiem do przeliczenia wynagrodzenia jest podanie informacji o rodzaju umowy. Wyróżnia się umowy: o pracę, zlecenie, o dzieło oraz o pracę tymczasową.

Oprócz informacji o rodzaju umowy w kalkulatorze wynagrodzeń należy podać także informacje o tym, czy miejsce zakładu pracy jest zgodne z miejscem zamieszkania pracownika, a także informację o ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej lub opłacaniu składek przez innego pracodawcę. Bardzo ważna jest także wysokość wynagrodzenia – netto lub brutto.

Kalkulator wynagrodzeń a umowa o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej pożądanym sposobem nawiązywania stosunku pracy. Tego typu umowa powinna być zawarta na piśmie i musi zawierać kwotę wynagrodzenia brutto, którą pracodawca zobowiązuje się przekazywać pracownikowi w określonym terminie. Bez względu na rodzaj umowy o pracę zarówno pracodawca, jak i pracownik ponoszą dodatkowe koszty wynagrodzenia. Są one związane ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także obligatoryjnym podatkiem dochodowym. Nie bez znaczenia jest to, że na umowie o pracę widnieje kwota brutto. Najprostszym sposobem na przeliczenie wynagrodzenia brutto na wynagrodzenie netto jest skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń online. Wystarczy wpisać do niego podstawowe dane, w tym przede wszystkim rodzaj umowy, a także wysokość wynagrodzenia brutto.

Kalkulator płac a umowa zlecenie

Z kalkulatora płac można skorzystać także w przypadku obliczania wynagrodzenia, gdy pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę zlecenie. Oprócz rodzaju umowy i wysokość wynagrodzenia osoba, która chce wyliczyć wartość swojego wynagrodzenia netto lub brutto, musi zaznaczyć: czy jest objęta ubezpieczeniem społecznym z tytułu stosunku pracy lub prowadzi własną działalność gospodarczą, czy ma status studenta i nie ukończyła 26. roku życia oraz czy chce opłacać ubezpieczenie chorobowe.

Kalkulator wynagrodzeń a umowa o dzieło

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że jej wykonawca bierze odpowiedzialność za wykonaną pracę. W przypadku obliczania wynagrodzenia brutto lub netto przy wypełnianiu formularza kalkulatora wynagrodzeń należy podać informacje o: sposobie zawarcia umowy o dzieło, a także czy w wyniku wykonywanego dzieła twórca może zbyć prawa autorskie.

Artykuł powstał na podstawie informacji znajdujących się na Randstad.pl

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl