Finanse Bankowość prywatna – co oferuje i kto może z niej skorzystać?

Bankowość prywatna – co oferuje i kto może z niej skorzystać?

W przeszłości tylko dla wybrańców, dziś dostępna dla coraz szerszego grona zamożnych klientów. Nadal elitarna i dająca możliwość korzystania z wyjątkowych, niespotykanych w innych usługach finansowych, udogodnień. Sprawdź, jakie korzyści oferuje bankowość prywatna i kto może z niej skorzystać.

Bankowość prywatna (z ang. private banking) to cała gama zindywidualizowanych usług finansowych i pozafinansowych, kierowanych do najbardziej zamożnych klientów. Jej istotą jest kompleksowe zarządzanie portfelem inwestycyjnym (coraz częściej całym zgromadzonym majątkiem), a także obsługa bieżących potrzeb finansowych klienta. Oczywiście to nie wszystko – private banking dodatkowo „zaopatruje” klienta w wiele przywilejów i atrybutów należnych najbogatszym. Jakich?

Bankowość prywatna to szeroki pakiet usług pozafinansowych

Główne zalety bycia klientem bankowości prywatnej to przede wszystkim w pełni indywidualne podejście do potrzeb, priorytetowa obsługa w oddziałach, na infolinii i online, czy też możliwość korzystania z opieki dedykowanych Menedżerów Private Banking. Ci ostatni mogą zajmować się doradztwem nie tylko finansowym czy prawnym, ale i edukacyjnym, turystycznym, a także z zakresu nieruchomości, inwestowania, optymalizacji podatkowej czy działalności charytatywnej.

Zamożny klient nierzadko zyskuje również możliwość delegowania zadań i czynności, np. rezerwacji biletów lotniczych czy na wydarzenia kulturalne, rezerwacji noclegu czy stolika w restauracji, albo organizacji opieki nad dziećmi. Może też uzyskać pomoc w spełnianiu najrozmaitszych życzeń – doręczaniu kwiatów, prezentów czy zwykłych, codziennych zakupów. Niektóre banki zaproponują mu nawet uczestnictwo w zamkniętych imprezach sportowych czy koncertach, albo członkostwo w klubie golfowym.

Usługi i produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach

Bankowość prywatna oznacza oczywiście także możliwość korzystania z mniej lub bardziej standardowych usług i produktów bankowych – tyle tylko, że na bardziej atrakcyjnych warunkach, niż w przypadku bankowości komercyjnej. Klienci segmentu private banking otrzymują prestiżowe karty płatnicze, dostęp do produktów i usług bankowych tworzonych z myślą specjalnie o ich potrzebach, oprocentowane rachunki bankowe, atrakcyjne kredyty i lokaty terminowe czy programy rabatowe. Czasem mogą też liczyć na darmowe przelewy międzynarodowe czy darmowe konta walutowe. Wszystko zależy od szczegółów oferty banku.

Usługa private banking ma jeden wspólny element. Niezależnie od tego, która instytucja ja oferuje to z private banking związany jest wykwalifikowany menedżer, który odpowiada za wszelkie aspekty związane z czynnościami bankowymi i inwestowaniem (w tym kontekście wyróżnia się Deutsche Bank – https://www.eliteprivatebanking.pl, którego klienci otrzymują stałe wsparcie dwóch, wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, menedżerów i dyrektorów wykwalifikowanych w dziedzinie bankowości prywatnej).

Zarządzanie majątkiem i pomnażanie jego wartości

Private banking to również inwestowanie przy pomocy indywidualnie tworzonych portfeli, w skład których mogą wchodzić dowolne fundusze inwestycyjne i hedgingowe, instrumenty strukturyzowane, inwestycje alternatywne czy produkty hybrydowe – „szyte na miarę” oczekiwań i awersji do ryzyka klienta. Naturalnie wykorzystywane są tutaj również te tradycyjne instrumenty finansowe tj. akcje, obligacje, kontrakty opcyjne i wiele innych. Bankowość prywatna nie ma barier geograficznych, nie ma ograniczeń w zakresie konstrukcji produktów inwestycyjnych i finansowych, a przy tym nie odrzuca z góry żadnych aktywów – można inwestować praktycznie we wszystko, co daje szansę na zadowalający zysk.

Dedykowany Menedżer Private Banking zarządza majątkiem osobistym i/lub firmowym klienta (i ewentualnie inwestuje go) w taki sposób, który przyniesie temu ostatniemu najwięcej korzyści. Jest przy tym odpowiedzialny za każdy aspekt obsługi i zawsze świetnie orientuje się w jego potrzebach i bieżącej sytuacji finansowej. Klient może liczyć na profesjonalizm i kompetencje menedżera, z którym pozostaje w stałym kontakcie i od którego może w każdej chwili pozyskać informacje o ewentualnych zmianach sytuacji kapitałowej. Dzięki temu, jeśli tylko wymagają tego okoliczności, może natychmiast dokonać zmian w portfelu inwestycyjnym.

Dla kogo bankowość prywatna?

Klientem bankowości prywatnej może zostać każdy, kto posiada aktywa finansowe o dużej, sięgającej co najmniej kilkuset tysięcy a nawet miliona i więcej złotych, wartości. Nie ma tutaj jednej minimalnej kwoty – każda instytucja we własnym zakresie ustala, jaka wartość aktywów może otworzyć klientowi drzwi do segmentu private bankingu. Warto przy tym podkreślić, że zwykle stosowana jest tutaj zasada: im więcej środków zgromadzonych na koncie, tym na bogatszy pakiet usług doradczych czy większą liczbę specjalnych produktów można liczyć. Niemniej jednak, ze względu na cały szereg wspomnianych korzyści, bankowość prywatna może okazać się opłacalna zarówno dla klientów z sześcioma, jak i siedmioma czy ośmioma zerami na koncie.

Artykuł sponsorowany

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl