Dom Jakiej wysokości rekompensatę otrzymasz za pożar Twojego domu lub mieszkania?

Jakiej wysokości rekompensatę otrzymasz za pożar Twojego domu lub mieszkania?

Zakup polisy ubezpieczeniowej ma na celu ochronę i zabezpieczenie majątku. Istotne jest wybranie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, aby nieprzewidziane okoliczności, spowodowane zwłaszcza żywiołami, nie pozbawiły Cię możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie ewentualnych strat. Trafnie wybrana polisa pozwoli przywrócić Twoje mieszkanie do stanu sprzed szkody bez potrzeby sięgania po niekorzystne rozwiązania, jakimi są kredyty, czy pożyczki i w efekcie budżet domowy nie zostanie nadszarpnięty. Często mogą pojawić się jednak trudności z oszacowaniem strat, zwłaszcza po zniszczeniach na skutek pożaru.

strażak w ogniu

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia majątkowego na wypadek pożaru?

Ubezpieczenia domów i mieszkań należą do kategorii ubezpieczeń majątkowych. W ofercie ubezpieczycieli znajdziemy polisy z zapisem „ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych”. To właśnie pod pojęciem innych zdarzeń lodowych kryją się różne przypadki zdarzeń związanych z pożarem, które precyzuje dokument polisy. Może to być pożar w wyniku uderzenia pioruna lub pożar spowodowany podpaleniem przez osoby trzecie. W każdym przypadku skala zniszczeń może być ogromna i istnieje spora szansa, że podstawowe ubezpieczenie okaże się niewystarczające. Podstawowa ochrona zwykle nie obejmuje tzw. elementów stałych, którymi są:

  • instalacje techniczne (wodno-kanalizacyjna, gazowa i grzewcza),
  • stolarka drzwiowa i okienna,
  • zabudowy stałe, np. szafy wnękowe, antresole, ściany działowe,
  • elementy wykończeniowe, np. powłoki malarskie, materiały wykończeniowe podłóg,
  • armatura sanitarna.

Te elementy podlegać mogą dodatkowej ochronie, podobnie jak elementy ruchome. Do ruchomości domowych zalicza się przedmioty, które można przemieszczać bez konieczności ich uprzedniego demontażu. Są to na przykład meble, sprzęty RTV i AGD.

Polisy rozszerzone o dodatkowe zdarzenia i elementy pozwolą na pełną ochronę i możliwość uzyskania środków w celu naprawienia szkody, przywrócenia stanu budynku sprzed pożaru.

Dla uzyskania wystarczających środków finansowych na pokrycie strat nie wystarczy tylko wybór odpowiedniego zakresu polisy. Trzeba jeszcze precyzyjnie określić wartość nieruchomości. Kluczowe znaczenie ma realna wartość. Niekorzystne będzie zaniżanie wartości domu czy mieszkania, gdyż oznaczać będzie to sytuację, w której suma ubezpieczenia będzie niższa od rzeczywistej wartości ubezpieczonego przedmiotu, czyli niedoubezpieczenie. Zaniżanie wartości nieruchomości jest spowodowane chęcią wyliczenia i zapłacenia niższej składki. W przypadku nadubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca kwotę równą rzeczywistej wartości. Oba przypadki są niekorzystne. Najwięcej korzyści można uzyskać, podając wartość zgodną ze stanem faktycznym.

Jak oszacować wartość nieruchomości do polisy ubezpieczeniowej?

Wartość mieszkania lub domu powinna zostać ustalona na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości. Wartość ruchomości należy z kolei do indywidualnej oceny lokatora. W tym przypadku warto uwzględnić posiadaną biżuterię, antyki.

Przykładowo, dom o wartości 300 tys. zł powinien zostać ubezpieczony dokładnie na taką kwotę. Wówczas w przypadku strat na skutek pożaru będzie można otrzymać z polisy kwotę maksymalną, czyli wspomniane 300 tys. zł. W większości przypadków wystąpienie ognia wiąże się z koniecznością rozbiórki budynku. Skala zniszczeń podlega ocenie procentowej przez rzeczoznawcę.

Jaka jest średnia wysokość składki ubezpieczeniowej nieruchomości?

Polisa z podstawowym zakresem ochrony wiąże się z kosztami rocznymi rzędu od 60 do 90 zł. Nie jest to wysoka kwota, ale odpowiada ona jednak temu, co podlega ochronie. Często okazuje się, że w ramach podstawowej ochrony znajdują się tylko mury nieruchomości. Wiele osób wybiera podstawowe ubezpieczenie, nie zapoznając się szczegółowo z ofertą. Za rozszerzoną ofertę trzeba dopłacić często sporo więcej, ale można będzie spać spokojnie bez obaw o majątek.

Zakres polisy ubezpieczeniowej różnicuje mury, elementy stałe i ruchomości. Przed zawarciem polisy konieczne jest dokonanie rachunek posiadanego majątku, a w następnej kolejności określenie sum ubezpieczenia zgodnie z posiadaną wartością majątku. 

Artykuł inspirowany wpisem: https://auto-online.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania/tyeh/ubezpieczenie-od-ognia-i-zdarzen-losowych.html

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl