Biznes i Szkolenia Mały biznes stawia na outsourcing księgowości

Mały biznes stawia na outsourcing księgowości

Prowadzenie księgowości i obsługa kadrowo-płacowa to jedne z najpowszechniej zlecanych przez firmy usług.

-Okazuje się, że najczęściej po takie usługi sięgają firmy działające w handlu. Z pośród wszystkich firm, które przebadaliśmy, stanowiły one 22%. Z kolei 13% przypadało na firmy budowlane, a 7% na firmy z branży transportu i logistyki. Najrzadziej outsourcingu księgowości poszukiwały firmy działające w turystyce (2%), a także te działające w branży prawnej oraz administracyjnej(1%). – mówi newsrm.tv Artur Szeremeta, Oferteo.pl.

Jakich usług poszukują firmy?

Według analizy przeprowadzonej przez serwis Oferteo.pl, łączący w czasie rzeczywistym poszukujących usług z ich dostawcami, firmy częściej poszukują obsługi księgowej (71%) niż obsługi kadrowo-płacowej (25%). Tylko 4% firm poszukiwało jeszcze innego rodzaju usług – zwłaszcza doradczych w zakresie prowadzenia księgowości.

Zarządzanie firmą

O wiele częściej outsourcingu księgowości poszukują firmy, które są prowadzone przez osoby fizyczne. 57% zapytań złożonych w serwisie pochodziło właśnie od nich. Drugą co do liczebności grupą zapytań były pochodzące ze spółek kapitałowych – 32%. Od fundacji lub stowarzyszeń pochodziło 7% zapytań, a od spółek osobowych (jawnych lub partnerskich) – 4%.

-Chodzi przede wszystkim o doświadczenie i kompetencje firmy, która miałaby świadczyć tego typu usługi. Warto zapytać o referencje innych klientów danej firmy, sprawdzić opinie na jej temat w internecie oraz jak przebiega komunikacja z przedstawicielami firmy na wstępnym etapie zawierania współpracy. – podsumowuje Artur Szeremeta.08

Źródło: newsrm.tv

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl