Biznes i Szkolenia Badanie due diligence - na czym polega i jakie oferuje korzyści?

Badanie due diligence - na czym polega i jakie oferuje korzyści?

Badanie due diligence to wielopłaszczyznowa i wyczerpująca analiza kondycji przedsiębiorstwa, która ma ułatwić wycenę spółki oraz negocjacje z kontrahentami. Zwykle poprzedza transakcje kapitałowe, takie jak zakup akcji, fuzja lub przejęcie i stanowi swoiste doradztwo transakcyjne. Badanie to zlecane jest wyspecjalizowanym w tej dziedzinie podmiotom zewnętrznym. Czy badanie due diligence faktycznie zawsze stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej i oferuje wiele korzyści?

Badanie due diligence ocenia kondycję biznesu 

Kontrola ma ocenić, czy planowana transakcja będzie dla obu stron korzystna. Określa także potencjalne ryzyko, jakie się z nią wiąże i pomaga wycenić spółkę. Analiza powinna poinformować również między innymi o:

 • wypracowaniu strategii prowadzenia późniejszych negocjacji,
 • zaplanowaniu poszczególnych etapów transakcji,
 • wszystkich informacjach dotyczących badanego na każdej płaszczyźnie przedsiębiorstwa,
 • ocenie ryzyk podatkowych.

Badanie due diligence stanowi ostatni etap przed fazą negocjacji. Wykonują je wykwalifikowani specjaliści, którzy gwarantują bezstronność oceny i poufność zebranych danych. Zakres badania due diligence zależy od indywidualnych cech każdego podmiotu, ale zawsze obejmuje informacje o kondycji podatkowej, prawnej, finansowej i handlowej.

Wszystkie etapy badania due diligence

Analiza powinna rozpocząć się od ustalenia jej zakresu, z uwzględnieniem obszarów, które stanowią potencjalne ryzyko biznesowe.

W kolejnym etapie następuje wybór wyspecjalizowanych doradców, którzy przeprowadzą badanie due diligence. Wybierani są spośród najbardziej uznanych przedsiębiorstw doradczych i eksperckich. Kadra dobierana jest ze względu na specyfikę omawianej spółki, a jej dominującą część stanowią rzeczoznawcy, biegli rewidenci, prawnicy i doradcy podatkowi. Mają oni wgląd do wszystkich dokumentów, nawet tych tajnych, danego podmiotu i po wnikliwych analizach sporządzają opis badania.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa badanie due diligence trwa w granicach od tygodnia do nawet miesiąca. Całość procesu zwieńcza stworzenie obszernej i wyczerpującej oceny kondycji spółki. Najczęściej uwzględnia analizę:

 • finansową,
 • prawną,
 • nieruchomości,
 • obciążeń podatkowych,
 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • techniczną,
 • aspektów psychologicznych i etyczno-moralnych,
 • przepływu informacji
 • organizacji.

Badanie due diligence odgrywa istotną rolę w doradztwie transakcyjnym. Na podstawie sporządzonych dokumentów, kompleksowo opisujących przedsiębiorstwo i umożliwiających wycenę spółki,  kontrahenci mogą podjąć decyzję o ewentualnych negocjacjach.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl