Biznes i Szkolenia Faktoring z regresem dla małych firm

Faktoring z regresem dla małych firm

Faktoring to coraz częściej wykorzystywana forma finansowania działalności gospodarczej. Z faktoringu korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także podmioty, które dopiero wkraczają na rynki. Sprawdź, jakie korzyści może dać faktoring z regresem dla małych firm.

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów, z różnych form faktoringu korzysta już około 9 tysięcy przedsiębiorstw w całym kraju. W nieustannie rosnącej grupie zadowolonych firm, coraz większy udział mają mikroprzedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, czy po prostu firmy z sektora MŚP. Faktoring (zarówno ten z regresem, jak i bez regresu) znacznie wpływa na rozwój nie tylko największych przedsiębiorstw, ale także tych największych.

Faktoring z regresem – na czym polega?

Faktoring z regresem to obok faktoringu bez regresu jeden z najpopularniejszych rodzajów faktoringu. Faktoring z regresem nazywany jest także faktoringiem niepełnym, lub faktoringiem niewłaściwym. Oba rodzaje faktoringu są niemal identyczne poza jedną, diametralną różnicą. W przypadku faktoringu z regresem, faktoranci (firmy korzystające z usług faktoringowych) nie przenoszą ryzyka niewypłacalności na faktora (firmę realizującą faktoring), dlatego w przypadku niewypłacalności lub braku spłaty w terminie, faktoranci sami dochodzą do roszczeń względem nieterminowego dłużnika.

W przypadku faktoringu pełnego, ewentualne ryzyko braku zapłaty zostaje w całości przeniesione na faktora, a klient korzystający z usług faktoringowych może otrzymać nawet 90 procent wartości faktury sprzedaży nawet wtedy, gdy faktyczny odbiorca nie uiścił żadnej opłaty. Faktoring z regresem. Faktoring z regresem jest zazwyczaj zdecydowanie tańszą formą faktoringu od faktoringu pełnego, dlatego bardzo często jest wykorzystywany przez mikroprzedsiębiorstwa, dla których każda część zrealizowanej sprzedaży jest na wagę złota.

Faktoring z regresem – dlaczego warto z niego skorzystać?

Faktoring z regresem pozwala zdobyć pieniądze z tytułu sprzedaży towar i usług z odroczonym terminem płatności nawet w 24 godziny od momentu przekazania kopii faktury firmie realizującej usługi faktoringowe. Dzięki temu pozwala w szybki sposób zdobyć środki finansowe, które znacznie podniosą płynność finansową przedsiębiorstwa. Faktorzy realizujący faktoring z regresem, nie obciążają swoich klientów dodatkowymi opłatami z tytułu przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta biznesowego. Wszystkie procedury w przypadku faktoringu z regresem są o wiele mniej rygorystyczne niż w przypadku standardowego faktoringu pełnego.

Faktoring z regresem to doskonałe rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw, które w swojej działalności realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności oraz współpracują ze stałą grupą odbiorców. Faktoring z regresem będzie również doskonałym narzędziem, które będzie sprzyjać firmom planującym w niedługim czasie zwiększyć sprzedaż. Otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na obecne zobowiązanie, wzmacniając płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki faktoringowi dla małych firm, klienci stają się konkurencyjni, ponieważ mają możliwość udzielenia dłuższych terminów płatności.

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl