Motoryzacja Crowdsourcing i crowdsourcing we współczesnym biznesie

Crowdsourcing i crowdsourcing we współczesnym biznesie

Czy sięganie po mądrość tłumu może przyczynić się do rozwoju biznesu? Crowdsourcing i crowdsolving udowadniają, że działanie takie może nie tylko pomóc w realizacji tego celu, ale również w wypracowaniu przewagi konkurencyjnej, pozyskania talentów i lepszego dostosowania oferty do potrzeb zgłaszanych przez rynek. W jakich obszarach crowdsourcing znajduje zastosowanie i jak rysuje się jego przyszłość?

 

Czym jest crowdsourcing?

Grupowe rozwiązywanie problemów, tzw. burza mózgów, to skuteczny sposób na poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, inicjowanie pomysłów, a także ich wspólne analizowanie i opiniowanie. Idea burzy mózgów opiera się na zaproszeniu do udziału w takim spotkaniu określonej grupy osób, zwykle pracowników danej organizacji. Crowdsourcing idzie o krok dalej, gdyż do takiej burzy mózgów zaprasza nie kilka osób, ale ich znacznie szersze grono, a ponadto nie pracowników organizacji, ale ludzi spoza jej struktury.

Termin powstał na bazie dwóch angielskich słów: crowd, oznaczającego tłum oraz outsourcing, czyli sięganie po zasoby zewnętrzne. Po raz pierwszy zestawił je ze sobą Jeff Howe w swym artykule „The Rise of Crowdsourcing”, opublikowanym na łamach amerykańskiego magazynu „Wired” w czerwcu 2006 roku. Przedstawił w nim swoją ideę przekazywania standardowych obowiązków pracowniczych do niezidentyfikowanej i najczęściej bardo licznej grupy ludzi. Podstawę koncepcji Howe’a stanowił Internet, który pozwolił i wciąż pozwala korzystać z ogromnej wiedzy i doświadczenia pasjonatów konkretnych dziedzin, hobbistów czy nawet osób przypadkowych, które mogą świeżym okiem spojrzeć na konkretny problem i poddać dyskusji ciekawy sposób na jego rozwiązanie.

 

Crowdsourcing vs. crowdsolving?

Ogromny potencjał drzemiący w crowdsourcingu szybko został dostrzeżony przez marki i międzynarodowe korporacje, co przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju i ewolucji. Dążąc do uzyskania jak największej wartości dodanej, crowdsourcing stosunkowo szybko zaczął się specjalizować i tym samym przybierać coraz to nowe formy i odmiany. Doskonały przykład stanowić może chociażby artsourcing, który bazuje na podstawowej idei crowdsourcingu, jednak w jego przypadku miejsce przypadkowego tłumu zastępuje grupą składająca się wyłącznie z przedstawicieli różnych dziedzin sztuki.

W wyniku ewolucji i postępującej specjalizacji narodził się również crowdsolving. Czym się charakteryzuje? Jest to proces, którego idea jest bardzo zbliżona do idei crowdsourcingu – polega na sięganiu po mądrość tłumu, jednak w ściśle określonym celu, jakim jest rozwiązanie konkretnego problemu. Od crowdsourcingu odróżnia go tym samym nieco węższa specjalizacja - koncentracja wyłącznie na rozwiązywaniu problemu biznesowego. Sama idea może wydawać się nieco zaskakująca, jednak sprawdza się doskonale, o czym świadczyć może rosnące zainteresowanie międzynarodowych korporacji. Znajdują się pośród nich również wiodące firmy doradcze, które wskazują na możliwość wykorzystania crowdsourcingu i crowdsolvingu zarówno w sektorze publicznym jak i wielu innych branżach – bakowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, handlu itd.

O rosnącym znaczeniu takich usług dla biznesu świadczyć może chociażby niedawne przejęcie przez EY firmy MillionYou – lidera rynku crowdsourcingu w Polsce. Taki krok pozwala firmie na zaoferowanie skutecznych narzędzi do komunikacji zarówno w ramach swojej struktury jak i z otoczeniem zewnętrznym. Więcej informacji na temat podmiotu i samego przejęcia znaleźć można na oficjalnej stornie internetowej EY: http://www.ey.com/pl/pl/services/advisory/crowdsourcing/crowdsourcing-info.

 

Korzyści płynące z sięgania po mądrość tłumu

Korzyści płynące z wykorzystania crowdsourcingu lub jego odmian mogą być naprawdę wymierne. Niewątpliwie najważniejszym i najbardziej liczącym się dla zarządzających organizacjami jest możliwość rozwiązania zaistniałego problemu biznesowego w stosunkowo krótkim czasie i przy stosunkowo niskich kosztach. Wypłata wynagrodzenia powiązana jest bowiem z rezultatem - przedstawieniem najlepszego rozwiązania. Co więcej, bardzo często jest zupełnie pomijana, dzięki czemu koszty są praktycznie zerowe. Nie bez znaczenia jest również możliwość stworzenia dedykowanej sieci ekspertów, pomocnej przy rozwiązywaniu wielu podobnych problemów, a także szansa dotarcia do talentów. W dobie ogromnej walki korporacji o najlepszych pracowników, korzystanie z crowdsourcingu może pozwolić na wpracowanie na tym polu przewagi i pozyskanie etatowych pracowników wnoszących do organizacji kompetencje, będące doskonałym uzupełnieniem kompetencji istniejącego już zespołu.

Ogromną zaletą docierania do ogromnej grupy osób, reprezentujących różne środowiska i poglądy, jest sposobność uzyskania wielu odmiennych opinii i spojrzeń na konkretny problem. Ułatwia badanie potrzeb i preferencji rynku i tym samym umożliwia zaoferowanie produktu czy usługi, która w znacznie większym niż dotychczas stopniu potrzeby te będzie spełniała.

Nie bez znaczenia są również korzyści wizerunkowe. Umiejętnie przeprowadzona akcja crowdsourcingowa zapewnia marce rozgłos i prowadzi do istotnego zwiększenia zaangażowania użytkowników w mediach społecznościowych. Crowdsourcing pozwala poczuć społeczności, że może współuczestniczyć w tworzeniu marki i umacnianiu jej rynkowej pozycji. Skutkuje to wysokim zaangażowaniem w realizowane zadanie, a co za tym idzie zwiększa szansę na realizację podstawowego celu organizacji, jakim jest znalezienie rozwiązania dla konkretnego problemu.

 

Pisząc o zaletach crowdsourcingu wspomnieć należy także o ogromnie szeroki spektrum obszarów, w jakich może być zastosowany. Mowa zarówno o prostych, powtarzalnych czynnościach, niewymagających specjalistycznej wiedzy (np. realizacji zadań terenowych) jak i kompleksowych problemów biznesowych, których analiza wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Póki co crowdsourcing wykorzystywany jest przede wszystkim w realizowaniu badań rynkowych, stanowiąc tym samym doskonałe rozszerzenie usług oferowanych przez agencje badawcze. Dostrzec jednak można coraz większe zainteresowanie crowdsourcingiem wśród firm, które przy jego pomocy chcą realizować bardziej zaawansowane i kompleksowe projekty. Można zatem przypuszczać, że tendencja ta w najbliższych latach się nasili. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju crowdsourcingu, realizacja takiego scenariusza jest jak najbardziej realna.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl