Biznes i Szkolenia Doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć

Doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć

Światowy rynek kapitałowy w dużej mierze opiera się na fuzjach i przejęciach. Takie zabiegi pozwalają rozwinąć firmę i zwiększyć jej wartość rynkową. Dodatkowo tego rodzaju inwestycja zwiększa konkurencyjność i pozwala na uwolnienie kapitału poprzez korzystne zbycie przedsiębiorstwa. W efekcie zyskujemy środki finansowe, niezbędne do zdobywania innych celów inwestycyjnych. Fuzje czy transakcje kupna-sprzedaży obarczone są jednak wieloma skomplikowanymi procesami, a same decyzje wiążą się z ryzykiem. Doradztwo transakcyjne pomaga w przygotowaniu spółek do procesów związanych z fuzjami i przejęciami, bezpiecznie je przez nie przeprowadza i pozwala zminimalizować ryzyko, związane z podejmowaniem kluczowych finansowych decyzji. Czy wsparcie doradców transakcyjnych jest rzeczywiście opłacalne?

Co możesz zyskać dzięki wsparciu doradztwa transakcyjnego?

Fuzje i przejęcia stanowią  kluczowy aspekt dla rozwoju przedsiębiorstw. Połączenie dwóch podmiotów gospodarczych może w konsekwencji zaowocować zrodzeniem się jednej organizacji, nastawionej na nowe cele, dzięki wspólnemu uczestnictwu w rynku. Rezultatem fuzji czy przejęć mogą być widoczne aspekty działalności na płaszczyznach działalności operacyjnej lub w wynikach finansowych. Zarówno połączenie, jak i sprzedaż biznesu wiąże się z pewnymi zawiłościami prawnymi i szeregiem odpowiedzialnych decyzji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla udanej transakcji.

Doradztwo transakcyjne skupia się na rozwijaniu wątpliwości związanych ze skomplikowanymi kwestiami, a także na prowadzeniu wstępnych i szczegółowych analiz oraz badań, celem zminimalizowania ryzyka związanego z opłacalnością fuzji czy sprzedaży biznesu. W przypadku sprzedaży istotna jest analiza oraz zdefiniowana optymalna struktura transakcji. Pomocne jest opracowanie harmonogramu sprzedaży oraz opieranie się na międzynarodowych kontaktach i specjalistycznych narzędziach komunikacyjnych.

Fuzje i przejęcia - w czym jeszcze pomoże Ci doradca transakcyjny?

Kluczowym elementem transakcji jest szukanie inwestora. Przygotowanie do przejęcia innej firmy może zająć wiele czasu, dlatego przy procesach negocjacyjnych i tych związanych z formalnościami warto zwrócić się z prośbą o wsparcie, którego udzielić może doradca inwestycyjny. Zajmie się on chociażby znalezieniem potencjalnych nabywców, którzy spełniać będą określone wcześniej wymogi. Przygotuje także wymaganą dokumentację projektową. Dzięki pomocy specjalistów inwestycyjnych zarówno szukanie inwestora, jak i cały proces finalizowania transakcji może przebiec o wiele sprawniej.

Ryzyko związane z procesem fuzji czy przejęć, może zminimalizować analiza ekonomiczno-finansowa, czyli badanie due diligence. Jej przeprowadzenie jest konieczne i powinna ona opierać się o ścisłą współpracę z klientem oraz stworzony model finansowy, który prognozuje wyniki spółki na 3 do 5 lat. Doradca sporządza szczegółową wycenę przedsiębiorstwa i stale prowadzi kontrolę nad przeprowadzanymi badaniami due diligence. Doradztwo transakcyjne to także merytoryczna koordynacja prac doradców prawnych i biegłych rewidentów oraz rzeczowe wsparcie w procesach negocjacyjnych.

 

Materiał zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl