Finanse Umowa najmu. O czym należy pamiętać będąc przyszłym najemcą?

Umowa najmu. O czym należy pamiętać będąc przyszłym najemcą?

Umowa najmu, zgodnie z polskim prawem cywilnym, to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy (na czas oznaczony lub nieoznaczony) w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Tak jak inne umowy cywilnoprawne, umowy najmu – o ile będą zgodne z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego – mogą być kształtowane przez strony w dowolny sposób. Przepisy dotyczące umowy najmu mieszkania, oprócz Kodeksu cywilnego, reguluje również ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów.

Tak w największym skrócie wygląda teoria, a jak rzecz ma się w praktyce? Kiedy (zazwyczaj po długich poszukiwaniach) udaje nam się w końcu znaleźć wymarzony lokal – blisko pracy lub uczelni, ładny i w dodatku niedrogi – nierzadko bez większego zastanowienia godzimy się nastawiane przez właściciela warunki i jesteśmy gotowi natychmiast zawrzeć z nim umowę. Nim podpiszemy jakikolwiek dokument, koniecznie musimy jednak zwrócić uwagą na kilka zasadniczych kwestii.

Najważniejsze jest upewnienie się, że osoba, z którą mamy podpisać umowę najmu, rzeczywiście jest właścicielem mieszkania. Nie brakuje niestety oszustów, którzy dążą do podnajęcia lokalu lub wynajęcia go niejako „w pakiecie” z lokatorem. Zdarza się, że właściciele spoglądają „krzywo” na wyrażoną przez przyszłych najemców chęć zameldowania w danym mieszkaniu. Kolejną bardzo istotną sprawą jest dokładne ustalenie potencjalnych kosztów najmu. W ogłoszeniach często spotykamy się ze sformułowaniami w stylu: „1200 zł miesięcznie plus czynsz”, co najprawdopodobniej oznacza, że właściciel będzie oczekiwał kwoty np. 1800 zł.

Warto precyzyjnie ustalić, jaką kwotę płacimy, co się na nią składa oraz kiedy i w jakiej formie mamy uiścić opłatę. Do ważnych, bezpośrednio przekładających się na nasze poczucie stabilizacji i komfort mieszkania, kwestii należą także takie zagadnienia jak: kaucja, czas i zakres najmu, okres wypowiedzenia (jest to obszar najdokładniej uregulowany przez przepisy prawa i zapisy w tej materii nie mogą być mniej korzystne dla najemcy niż przewidział to ustawodawca) czy warunki wizyt właściciela lokalu pod naszą nieobecność.

Umowy najmu często zawierane są na gotowych, pobranych z Internetu formularzach. Właściwie nigdy nie chronią one interesów najemcy w pełni. Warto zwrócić się do znajomych prawników lub powierzyć kancelarii adwokackiej przygotowanie dokładnej umowy - można również skorzystać z usług biura pośrednictwa, które dysponuje profesjonalnymi formularzami.

 

Artykuł zewnętrzny

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl