Biznes i Szkolenia W jakich firmach należy wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001?

W jakich firmach należy wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością. Aby uzyskać certyfikat zgodności z ISO 9001, firma musi spełniać oczekiwania określone w normie. Standard jest stosowany przez organizacje w celu wykazania ich zdolności do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które są odpowiedzią na wymagania klientów i przepisów.

Dla jakich firm ISO 9001? 

Certyfikacja ISO 9001 dla wielu przedsiębiorców może wydać się odstraszająca, ponieważ dotyczy ona wielu obszarów działania firmy. Jednak tak szerokie podejście powoduje, że firmy z najróżniejszych sektorów gospodarki będą w stanie stworzyć procedury oparte o ISO 9001, które dopasowane są do ich potrzeb. 

Najistotniejsze jest to, aby pamiętać, że przy wdrażaniu ISO 9001:  

  • nie ma znaczenia, jaki rozmiar ma przedsiębiorstwo – może zatrudniać kilka lub kilka tysięcy osób; 
  • nie jest ważne, w jakiej branży działa – może to być restauracja, firma konsultingowa, produkcyjna, jednostka rządowa itp. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją inne standardy oparte na ISO 9001 dla kilku konkretnych gałęzi przemysłowych; 
  • zmianie ulega system zarządzania, a nie produkty. Certyfikacja ISO 9001 nie określa jakości sprzedawanych towarów, a jest to norma procesowa; 
  • ocenie podlega firma, a nie osoba – jednostka nie może uzyskać certyfikatu ISO 9001, zamiast tego organizacja zostaje certyfikowana. Jednak osoby fizyczne mogą zostać certyfikowanym wiodącym audytorem ISO 9001. 

Więcej informacji o systemie zarządzania jakością ISO 9001 i o tym, jak uzyskać certyfikat, znajduje się na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality.  

W rodzinie norm ISO 9000 znajduje się kilka różnych dokumentów, ale ISO 9001 jest jedynym standardem w serii 9000, który wymaga certyfikacji. Zazwyczaj cała organizacja będzie ubiegać się o certyfikację, ale zakres SZJ można dostosować w celu poprawy wydajności w konkretnym obiekcie lub dziale. Oznacza to, że nie trzeba wprowadzać zmian w całej firmie, by zauważyć korzyści wynikające ze wdrożenia ISO 9001, jednak w większości przypadków tylko kompleksowe działanie daje najlepsze rezultaty.  

 

Artykuł sponsorowany

O nas

Najciekawsze informacje z dziedziny biznesu, prawa czy marketingu

Kontroluj swój biznes pamiętając o chwili relaksu

E-mail: kooperacja@skutecznypartner.pl